Updates: Vennootschapsbelasting AJ 2020

Dit artikel zal  geüpdatet worden van zodra er nieuwe updates zijn. Zo kunnen jullie dit artikel intern verspreiden zodat iedereen op de hoogte blijft over de stand van zaken. 

Donderdag 27 augustus 2020

We hebben recent meldingen ontvangen dat er een 404 error verschijnt bij het openen van fiscale toelichtingen of de progressiebalk van workflow jaarrekening en vennootschapsbelasting  "n/a" aangeeft. Oorzaak hiervan is dat deze werden gelinked aan een gearchiveerde periode, dit heeft geen impact op jullie huidige cijfers. We zijn hiervan op de hoogte en onze developers gaan een update doorvoeren die dit probleem zal oplossen in de loop van 28 augustus 2020. 

Woensdag 19 augustus 2020

Alle omgevingen zijn succesvol geüpdate naar de laatste versie. Jullie kunnen nu de visualisatie raadplegen en de xbrl genereren om in te dienen (bij de volledige module). 

Dinsdag 18 augustus 2020

Op dinsdagavond 18 augustus om 17u zullen we de update doorduwen naar alle omgevingen. Vanaf woensdagochtend 19 augustus zal iedereen dus op de nieuwe versie werken.
LET OP! Indien jullie eigen workflows hebben, dan moet de key user nog volgende stappen in orde brengen

Hoe kan u zien of u een eigen workflow heeft?  
U gaat naar de sjablonen op kantoorniveau en vervolgens naar de categorie "workflows". 

1) Als er "tax:tech" naast de workflow staat, heeft u een standaard workflow en hoeft u niets te doen.
2) Als er geen vermelding bijstaat, dan moet de bijkomende stappen volgen. 

Vrijdag 14 augustus 2020

De finale versie van de XBRL-taxonomie en de bijhorende documentatie werd op 10 juli 2020 door de FOD Financiën gepubliceerd. Silverfin heeft ondertussen alle nodige aanpassingen uitgevoerd, en hierop de nodige kwaliteitscontroles uitgevoerd.

De aangifte vennootschapsbelasting is beschikbaar in Silverfin.

Deze updates zullen automatisch toegevoegd worden in jullie omgevingen. Het is uiterst belangrijk dat jullie als admin user deze update NIET zelf doorduwen, dit om onvolledigheid van de updates te vermijden.  We verwachten dat iedereen begin volgende week van de update kan genieten. 

Wat houdt deze update in? 

 • De visualisatie van de aangifte is beschikbaar.
 • De diverse nieuwe bijlagen van de aangifte zijn eveneens toegevoegd:
  • 275SE: 
  • 274 APT 9,
  • 275 COV,
  • Conventions
  • Groepsbijdrage overeenkomsten
  • Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
 • De laatste update met betrekking tot de Covid-maatregel 25% investeringsaftrek is eveneens beschikbaar.
 • Indiening via biztax-bestand is mogelijk. 

Uitzonderingen

 • Sommige onder jullie hebben de afgelopen week een mailtje ontvangen van onze Product Expert Robrecht omtrent het verdwijnen van bepaalde codes in de aangifte voor AJ 2020 ten opzichte van deze van AJ 2019. Wij verwijzen dan ook naar deze communicatie met betrekking tot de stappen die dienen te gebeuren om ‘dataverlies’ in deze codes te vermijden.  Het is belangrijk dat deze mail wordt beantwoord. Als je deze mail niet hebt gekregen mag je deze sectie van de nieuwsbrief negeren.  Kanttekening: dit is maar voor een handvol klanten. 
 • Wanneer uw Workflow en Werkscherm niet zijn gekoppeld aan de marketplace package Corporate tax dient u de nieuwe templates zelf manueel toe te voegen. De stappen worden in het volgend artikel beschreven. Als dit niet het geval is, mag je deze sectie van de nieuwsbrief negeren. 

Maandag 10 augustus 2020
De finale versie van de XBRL-taxonomie en de bijhorende documentatie werd op 10 juli 2020 door de FOD Financiën gepubliceerd. Silverfin heeft ondertussen alle nodige aanpassingen uitgevoerd, en hierop de nodige kwaliteitscontroles uitgevoerd.
We stellen alles in het werk zodat jullie  vanaf vrijdag 14 augustus de aangifte vennootschapsbelasting in Silverfin kunnen afronden en indienen. Dit zal een control release zijn. Dat wil zeggen dat nog niet alle omgevingen vanaf vrijdag de update zullen hebben, maar wel in de dagen die volgen. 
Dinsdag 28 juli 2020 
De finale versie van de XBRL-taxonomie en de bijhorende documentatie werd op vrijdag 10 juli 2020 door de FOD Financiën gepubliceerd. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden voor de ondernemingen en hun mandatarissen heeft minister van Financiën Alexander de Croo beslist om de initiële indieningstermijn voor aangiften, die normaal liep tot en met 24 september 2020, te verlengen tot en met 29 oktober 2020.
Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax.
Op 17 juli 2020 verkregen wij van de FOD een update dat er alsnog nieuwe aanpassingen beschikbaar waren in de biztax-module, waarbij wij, zoals steeds, alles in het werk stellen deze spoedig te implementeren. 
Silverfin stelt momenteel alles in het werk om de aanpassingen vanuit de FOD Financiën op een snelle maar kwalitatieve wijze door te voeren. Gezien de wijzigingen vanuit de FOD Financiën, voornamelijk in het kader van Covid-19, hebben wij voldoende tijd nodig om alles naar behoren aan te passen, en de update voldoende te testen. 
Qua timing gaan we er sterk van uit dat de nieuwe vennootschapsbelasting in  de week van 10 augustus 2020 in Silverfin beschikbaar zal zijn voor al onze klanten

Donderdag 09 Juli 2020 

In tegenstelling tot wat eerder op de website van de overheid werd gepubliceerd is de finale taxonomie nog steeds niet beschikbaar voor het indienen van online aangiften.

Wat dit concreet inhoudt is dat de XBRL, die nodig is voor het indienen van de vennootschapsbelasting, nog niet werd gepubliceerd door de FOD-financiën.

Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om de laatste updates uit te voeren zodat we de nieuwe module van de vennootschapsbelasting live kunnen zetten.

Natuurlijk zijn we met de hoogste prioriteit aan het werk met de informatie die reeds beschikbaar werd gesteld door de overheid.Zodra er meer informatie is, of duidelijkheid rond de definitieve taxonomie brengen we jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Still need help? Contact Us Contact Us