Verworpen uitgaven

Deze template is onderdeel van de workflow "vennootschapsbelasting" zowel in de basis als in de volledige module. 
Er zijn twee manieren om de verworpen uitgaven te berekenen. 

1. Rechtsreeks in de toelichting template "verworpen uitgaven"

De eerste manier om de verworpen uitgaven te berekenen is door de rekeningen met de te verwerpen bedragen aan de juiste categorieën te hangen via de # rechtsreeks in de toelichting template "verworpen uitgaven".

De enige uitzondering zijn de categorieën i.v.m. de berekening van de verworpen uitgaven van de autokosten. Dit kan u niet rechtsreeks in deze toelichting template "verworpen uitgaven" ingeven, maar in een aparte toelichting template "autokosten (verworpen uitgaven)". De berekende bedragen in deze template "autokosten (verworpen uitgaven)" stromen vervolgens door naar de toelichting template "verworpen uitgaven". 
Vandaar dat u in de toelichting template "verworpen uitgaven" een blauwe lijn ziet bij de categorieën i.v.m. de berekening van de verworpen uitgaven van de autokosten. Als u op deze blauwe lijn doorklikt, zal u uitkomen in de template "autokosten (verworpen uitgaven)" om daar de gegevens verder aan te vullen. 

Uiteraard kan u de volgende jaren steeds "kopieer details" uitvoeren zodat u niet elk jaar opnieuw de rekeningen moet herkoppelen, maar dat u enkel moet nakijken of er eventuele bijkomende rekeningen in een volgend jaar gekoppeld dienen te worden.

Indien jullie kantoor met een uniform rekeningstelsel werkt, dan kan de key user op kantoorniveau instellen om bepaalde rekeningen standaard aan de # van bepaalde categorieën te hangen. Dit kan voor alle categorieën of voor een beperkt aantal (bv. enkel voor de niet-aftrekbare belastingen de "67" rekeningen). Meer informatie kan de admin user vinden in het volgende artikel.

2. Via de verklaring van individuele rekeningen in het werkdossier a.d.h.v. de rekening template "verworpen uitgaven"

Een tweede mogelijkheid om de verworpen uitgaven in te vullen en te berekenen is door gebruik te maken van de rekening template "verworpen uitgaven". Deze rekening template koppelt u aan de individuele rekeningen in de workflows van het werkdossier.
Bij een individuele rekening klikt u op "wijzig" en vervolgens kan u het betreffende "rekeningsjabloon" selecteren. 

U kan de individuele lijnen van het grootboek via "acties" en vervolgens "importeer reconciliatie data" automatisch plaatsen in de toelichting:

Vervolgens kan u per lijn bepalen over welke categorie verworpen uitgaven het bedrag gaat. 
Deze template laat dus toe als er op één rekening bedragen geboekt zijn die betrekking hebben op verschillende type verworpen uitgaven ze hier manueel toe te wijzen. 
De berekening van de te verwerpen bedragen gebeurt nog niet in deze toelichting zelf. Hier wijst u louter bedragen die onder een bepaalde categorie vallen toe. 
Indien ze niet onder een bepaalde categorie te werpen vallen, kan u het veld "categorie" leeg laten. 

Als u in het werkdossier alle rekeningen met te verwerpen bedragen op die manier verklaard heeft, dan kan u de exacte berekening in de toelichting template "verworpen uitgaven" in de workflow "vennootschapsbelasting" terugvinden:

De gekoppelde bedragen aan bepaalde categorieën bij de individuele rekeningen stromen dus door naar de toelichting template in de workflow vennootschapsbelasting waar vervolgens de effectieve berekening plaats vindt. 

Let op! Vergeet uw rekening niet aan te sterren. Als de rekening niet gestert is, zullen de bedragen namelijk niet doorkomen naar de toelichting "verworpen uitgaven".

Als u deze werking graag visueel wenst te zien, dan kan u volgende masterclass bekijken. 

Still need help? Contact Us Contact Us