Autokosten (verworpen uitgaven)

De template "autokosten (verworpen uitgaven)" berekent specifiek de verworpen uitgaven voor de autokosten. De template is verbonden aan de toelichting template "verworpen uitgaven". 
Beiden kunnen niet individueel gebruikt worden. Als u ze niet allebei toevoegt, zal u een foutmelding krijgen. 

De template autokosten (verworpen uitgaven) kan op twee manieren ingevuld worden.
Wij raden u ten stelligste aan de eerste manier te gebruiken. Als de overheid beslist de berekening van de percentages van de verworpen uitgaven te wijzigen dan blijft de automatisatie door de ingevulde gegevens bestaan bij de eerste manier van werken. 

1° Door de koppeling met het wagenpark

De template autokosten (verworpen uitgaven) is gekoppeld aan de template " wagenpark" uit het werkdossier.
De werking van het wagenpark wordt uitgebreid uitgelegd in de volgende masterclass

Als u het wagenpark correct invult, zullen de te verwerpen autokosten automatisch doorstromen naar de juiste percentages in de template "autokosten (verworpen uitgaven)". 
Enkel de voordelen alle aard moet u door de 70/30% regel nog manueel via de # koppelen in de template "autokosten (verworpen uitgaven)".
Dit doet u door de rekening van het voordeel te koppelen aan de categorie "voordelen van alle aard/kilometervergoeding" onder het gewenste percentage. Door dit aan deze categorie te hangen, zal Silverfin rekening houden met de 70/30% uitsplitsing.

Als de totale te verwerpen autokosten een negatief saldo heeft, dan zal Silverfin dit saldo automatisch opnemen onder de categorie "andere" bij de begintoestand van de reserves in de template "belaste en vrijgestelde reserves", een template dat tevens een onderdeel is van de workflow vennootschapsbelasting. 

Voor de minimale belastbare basis in de belastingberekening vult u in de template "autokosten (verworpen uitgaven)" de volgende categorie(en) verder aan:

2° Rechtsreeks in de template autokosten (verworpen uitgaven)

Als u geen gebruik maakt van het wagenpark, dan kan u ervoor kiezen om alle categorieën rechtsreeks via de # in te vullen in de template "autokosten (verworpen uitgaven)". 

Daarbij koppelt u de kostenrekeningen via de #'s bij de juiste percentages:

 

Still need help? Contact Us Contact Us