To do's

Een to-do is een communicatie-middel in Silverfin, net zoals een notitie. Het verschil is dat een to-do een actie vereist die voldaan moet worden voordat de workflow vervolledigd kan worden. De to-do draagt bij aan de 100%-balk van de workflow.

Hoe kan ik een to-do terugvinden?

Een to-do kan je eenvoudig terugvinden in de workflow. 

Dossieroverzicht: hier zie je hoeveel to-do's er in totaal zijn, en hoeveel er reeds verwerkt zijn:

Werkscherm werkdossier: filter op to-do's door op de bliksemschicht te klikken:

Hoe vink ik een to-do af?

Eens je een actie vervolledigd hebt, ga naar de rekening of toelichting en open het communicatie-paneel aan de rechterkant van het scherm:

Klik dan op de cirkel om te markeren dat de to-do voldaan is:

Als je nu naar de vooruitgangsbalk gaat kijken, zal je zien dat het percentage gestegen is:

Still need help? Contact Us Contact Us