Algemene bedrijfsgegevens

De template "Algemene bedrijfsgegevens" wordt als eerste stap in de berekening van de belastingen ingevuld. 
In deze template wordt o.a. het belastingtarief bepaald alsook andere instellingen die belangrijk zijn voor een verdere correcte berekening. 

Het eerste dat u terugvindt in deze template zijn de algemene bedrijfsgegevens van het dossier.
Deze gegevens worden automatisch ingevuld op basis van de dossiergegevens in Silverfin. 

Het tweede onderdeel is voor het bepalen van de grootte van de vennootschap. 

Het derde onderdeel zijn de vragen die beantwoord dienen te worden om de verdere berekening correct te kunnen uitvoeren.
Deze zijn verplicht om in te vullen. Anders kan u geen correcte belastingberekening uitvoeren. Als de verplichte vragen niet ingevuld zijn, dan zal er een warning getoond worden.

Ter voorbeeld:
Als u op volgende vraag "nee" antwoord, dan zal u geen verdeling volgens oorsprong kunnen invullen in de belastingberekening.
Het correct invullen van de vragen is dus uiterst belangrijk.

Het laatste onderdeel van deze template is het overzicht van de over te dragen tax attributen, namelijk

- Overgedragen verliezen
- Overgedragen Definitief Belaste Inkomsten (DBI)
- Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten (IIA)

Daarbij vult u het kader in:


Still need help? Contact Us Contact Us