Belaste en vrijgestelde reserves

De template belaste en vrijgestelde reserves is het detail waarop u uitkomt na het klikken op de volgende lijn in de belastingberekening:

In deze template noteert u dus het detail van de "belastbare gereserveerde winst" dat in de code (1080 PN) van de aangifte vennootschapsbelasting genoteerd wordt. 

Het merendeel van de lijnen bevatten #:

Daaraan kan u de betreffende rekeningen hangen waardoor de bedragen in de kolommen "Bij het begin van het belastbare tijdperk" en "Op het einde van het belastbare tijdperk" automatisch ingevuld zullen worden.
Als jullie met een uniform rekeningstelsel werken, dan kunnen deze # ook door de key user op kantoorniveau voorgedefinieerd worden. Op die manier zijn de juiste rekeningen automatisch in alle dossiers aan deze #'s gekoppeld.
Meer informatie over deze instelling vindt u in het volgende artikel

Op de lijn "liquidatiereserve" zit een controle ingebouwd die nakijkt of het totaal van de bijlage " 275 A - Liquidatiereserve" overeenkomt met de ingevulde waarde in template "belaste en vrijgestelde reserves". 

Zoals u opmerkt zijn er meerdere lijnen in het "blauw" gemarkeerd in deze template. Bij blauw gemarkeerde lijnen kan u verder doorklikken naar het achterliggend detail/formulier. Het is belangrijk dat deze achterliggende details/formulieren correct ingevuld worden om een overeenstemming en doorstroom te krijgen van de nodige gegevens. 

Hierbij enkele voorbeelden:

Als de template " autokosten (verworpen uitgaven)" een negatief saldo heeft, dan zal dit saldo automatisch naar de belastbare reserves doorstromen:

De "Waardeverminderingen op handelsvorderingen" en "Voorzieningen voor risico's en kosten" worden automatisch ingevuld in de template "Belaste en vrijgestelde reserves" door het ingeven van het formulier "204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen":

Ook de "investeringsreserve" en "reserve voor innovatie-inkomsten" worden ingevuld door het achterliggend formulier:

Still need help? Contact Us Contact Us