Inlichtingen omtrent de aangifte

De template "inlichtingen omtrent de aangifte" is enkel beschikbaar in de vennootschapsbelasting (volledig).

De template dient om:
- de bijlage(n) te koppelen aan de vennootschapsbelasting aangifte
- de contactgegevens voor de biztax te noteren

1° Koppelen van bijlagen

Het eerste onderdeel van de template is het koppelen van de bijlagen.

U kan via de paperclip de pdf bestanden koppelen die u wenst mee te sturen met de aangifte.
De categorie "verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering" staat in het rood vermeld omdat dit een verplicht mee te sturen bijlage is. U moet hier een bestand koppelen om een correcte aangifte te kunnen indienen.

U kan per paperclip slecht één pdf bestand koppelen met een maximale grote van 5MB.
Er wordt geen enkel document rechtsreeks vanuit een ander onderdeel van Silverfin automatisch aan de paperclip gekoppeld. U zal dus eerst de nodige exporten moeten maken.
De reden hiervoor is het voorzichtigheidsprincipe dat we hanteren. U zal namelijk de betreffende bestanden exporteren naar pdf om door uw klant te laten ondertekenen. Om er zeker van te zijn dat exact hetzelfde document met de vennootschapsbelasting wordt meegestuurd, moet u dit exportbestand hieraan koppelen. 

2° contactgegevens noteren

Het tweede onderdeel van de template is het noteren van de contactgegevens voor de biztax. 

Als u wenst dat hier standaard uw kantoorgegevens ingevuld staan, dan kan de key user van uw kantoor dit op kantoorniveau instellen. Hij/zij kan hiervoor de uitleg in het volgende artikel volgen.

Still need help? Contact Us Contact Us