275A - Liquidatiereserve

De template 275A - Liquidatiereserve is een onderdeel van de workflow vennootschapsbelasting - zowel in de basis als volledige - module. 

In principe moet u deze template nooit manueel invullen. 
Als u gebruik maakt van de template "liquidatiereserve" uit het werkdossier, zullen de nodige gegevens automatisch doorstromen naar deze bijlage van de aangifte vennootschapsbelasting. 
Meer uitleg over het gebruik van de template "liquiditeitsreserve" uit het werkdossier vindt u in het volgende artikel of masterclass.

Als u bij het berekenen van de geraamde belastingen en het uitvoeren van de resultaatverwerking beslist om een extra liquidatiereserve aan te leggen met de winst van het huidige boekjaar, dan volgt u volgende stappen:

1° U boekt de geraamde belastingen voor toekenning van het resultaat (en dus voor extra liquidatiereserve) in het boekhoudpakket en synchroniseert vervolgens met Silverfin. 
2° U kijkt naar het volgende veld in de template belastingberekening:

Dit is de winst/verlies na belastingen.
Als u beslist (bij winst) om het volledige bedrag toe te kennen aan de liquidatiereserve, deelt u het bedrag door 1,1 om het te boeken bedrag aan reserves te bepalen. Aansluitend doet u ook deze boeking in het boekhoudpakket en synchroniseert u opnieuw met Silverfin. Als u een dossier heeft met een manuele upload, kan u steeds de boeking via een correctieboeking in Silverfin verwerken. 

3° Door de extra boeking van de liquidatiereserve en synchronisatie met Silverfin krijgt de template "liquidatiereserve" in het werkdossier een rode driehoek. Aangezien u er steeds voor moet zorgen dat de workflow van het werkdossier op 100% staat alvorens de belastingberekening uit te voeren, zal de logische stap zijn om opnieuw bij deze template in het werkdossier een groene bol te verkrijgen. 

Doordat u in stap 3 de template liquidatiereserve van het werkdossier verder heeft aangevuld en deze informatie automatisch doorstroomt naar de  275A - Liquidatiereserve is deze bijlage van de vennootschapsbelasting na stap 3 correct verklaard.

Als u deze flow visueel wenst te bekijken, dan kan u steeds de volgende masterclass volgen.

Still need help? Contact Us Contact Us