Partners - Masterclass: Finify

Via de WCO package van FINIFY kan je voor elk dossier nagaan of al dan niet aan de meldingsplicht dient voldaan te worden, in geval van bedreigde continuïteit.

Met de WCO knipperlichten template verkrijg je automatische en manuele checks, die leiden tot een automatisch en manueel besluit omtrent de continuïteit van de onderneming

Hieraan is een volledig geautomatiseerde WCO-brief (meldingsplicht) gekoppeld. Maar het kan zelfs verder via Silverfin Insights, waarbij je op kantooniveau beter zicht in krijgt naar automatische opvolging omtrent WCO!

Still need help? Contact Us Contact Us