Notities

Een notitie is een communicatie-middel in Silverfin, net zoals een to-do. Het verschil is dat een to-do een actie vereist en een notitie enkel het plaatsen van informatie is. 

Het noteren van een notitie heeft dus geen impact op de voltooingsflow. Zolang u niemand met de @ vermeld, wordt er ook niemand getriggerd om het bericht te lezen. 

Het is voornamelijk bedoeld om extra uitleg bij bepaalde cijfers of berekeningen te plaatsen. 

Still need help? Contact Us Contact Us