Hoe geeft u een klant toegang tot de pulse?

Een Pulse gebruiker kan op 2 manieren worden toegevoegd:

1) Op kantoorniveau via het tabblad "gebruikers" (enkel voor admin users)
2) In een specifiek dossier zelf

Op kantoorniveau

U klikt op het tabblad "gebruikers" en scrollt naar de categorie "extern":
Daar kan u klikken op "externe gebruiker toevoegen". 
Voer het e-mailadres en de naam van de klant in en zorg ervoor dat het selectievakje "stuur ontvangstmail' is geselecteerd.
Geef de naam van het bestand / de bestanden waartoe u ze toegang wenst te geven in en sla op. 

In een specifiek dossier

Op het algemeen overzicht van het dossier klikt u op "dossier bewerken":

Ga naar het tabblad "gebruikers" en klik op "pulse-gebruiker toevoegen". 

Vul de relevante informatie in.

Als u, bv. in het veld e-mailadres, een e-mailadres begint te typen dat reeds bestaat. Dat wil zeggen reeds gebruikt werd in andere dossiers, zal u dit via een dropdown kunnen selecteren. 

Still need help? Contact Us Contact Us