Documenten of mappen delen met de klant via de pulse

Een Pulse-gebruiker kan standaard alle mappen/documenten onder het tabblad 'Documenten' zien. Als u dit niet wenst dan moet u ze expliciet markeren als 'privé'.

Individuele documenten kunnen niet privé worden gemaakt in Silverfin, maar mappen onder het tabblad 'Documenten' kunnen wel 'privé' gezet worden. Als u dus niet wenst dat documenten zichtbaar zijn voor uw klant, moet u ze aan een map toevoegen en moet u ervoor zorgen dat die map privé is.

Onder het tabblad 'Documenten' in een specifiek dossier kan u alle documenten en mappen zien die al aanwezig zijn:

Een map herkent u door het "map icoon". Als daar een rood oog met een streep door staat, wil dit zeggen dat het om een private map gaat. 

U kan losse documenten uiteraard verplaatsen naar een bepaalde map. 
Dat gaat als volgt:

  • Verplaatsen naar een bestaande map: Selecteer het selectievakje naast het document(en), klik op 'Acties' -> 'Verplaats' -> selecteer de relevante map en klik op 'verplaats'

  • Verplaatsen naar een nieuwe map: U volgt dezelfde stappen als hierboven. Echter u maakt eerst een nieuwe map aan. 

U klikt hiervoor op "acties" en dan "nieuwe map"

In de volgende stap kan u de nieuwe map privaat maken:

Een bestaande map kan u ook nog wijzigen van privaat naar publiek of omgekeerd. Hiervoor klikt u in de betreffende map op:

Still need help? Contact Us Contact Us