Partners - Masterclass: Ludwig Assistant

In deze masterclass staan we stil bij de twee modules van Ludwig Assistant: Ludwig Mapping en Ludwig Nazicht. 

Ludwig Mapping ondersteunt aan de hand van complexe achterliggende technieken het mappen naar een inhouse rekeningstelsel. Deze doorgaans tijdrovende en manuele taak verloopt voortaan slechts in enkele minuten. 

Naast het potentieel van latere benchmarking stellen we een meerwaarde van Ludwig Mapping vast bij het gebruik van bijkomende Silverfin-modules: de mapping zal de werking van de module ten goede komen.

Daarnaast staan we stil bij het gebruik van Ludwig Nazicht. Deze extra paar ogen voert een batterij van checks uit en detecteert zowel afwijkingen als opportuniteiten. Pro-actief klantenadvies wordt mogelijk door Ludwig Nazicht te automatiseren. Naast de tijdsbesparing, het inpassen van de tool in de workflow van de accountant en het gebruik door zowel de junior als senior medewerker komen ook de door de community aangebrachte checks aan bod.

Benieuwd hoe je nog meer uit Silverfin kan halen? We verwelkomen je graag tijdens de masterclass Ludwig Assistant!

Still need help? Contact Us Contact Us