Wisselen van sync binnen een dossier. Of van manueel naar sync of omgekeerd.

Er kunnen zich verschillende scenario's voordoen waardoor je van synchronisatie dient te wissel bv. je verandert van boekhoudpakket, waarbij de bron van de data wijzigt. Silverfin voorziet stappen waardoor je veilig kan overschakelen.

Silverfin is niet afhankelijk van één boekhoudpakket, je kan steeds data opladen uit het ene pakket en later overstappen naar een ander pakket zonder data te verliezen, de historiek blijft steeds behouden. Er worden drie scenario's voorzien in Silverfin om wijzigingen in de synchronisatie door te voeren. Deze scenario's vind je terug bij de dossiergegevens (waar je de naam, ondernemingsnummer e.m. aanpast) en vervolgens bij 'Data synchronisatie' a.d.h.v. het potloodje.

Hierna kom je op deze pagina terecht:

1. Er staat reeds een synchronisatie op met een bepaald boekhoudpakket. Je wenst nu data in te laden vanaf een bepaalde periode om zeker geen historiek te verliezen. 

BV. Je stapt over naar een cloud-pakket vanaf volgend boekjaar. Van zodra je geen boekingen meer doet in het 'oude' boekhoudpakket, kan je overgaan tot het synchroniseren met het nieuwe boekhoudpakket. Je bepaalt vanaf welke datum je wenst over te schakelen en vult vervolgens het correcte synchronisatie type en de synchronisatie referentie aan.

Let op! Bij het aanduiden van "synchroniseren vanaf" kan u enkel de begindatum van de verschillende boekjaren selecteren. U kan dus niet midden in het boekjaar wisselen van boekhoudpakket. 

2. Van zodra je klikt op dit scenario wordt de synchronisatie met het huidige pakket stopgezet. Uiteraard gaat er geen data verloren. Nu kan je aan de hand van de + (i.p.v. 'Sync nu') in het overzichtsscherm data opladen van een specifieke periode.

BV. Een dossier is gekoppeld met een gesynchroniseerd pakket, maar je wenst een historiek op te laden welke niet aanwezig is in het huidige boekhoudpakket. Met deze optie kan je dan eenvoudig een voorgaand boekjaar opladen en vervolgens kiezen voor scenario 3 om de sync terug te activeren.

3. Dit scenario dient er voor de synchronisatie volledig opnieuw op te zetten. Wanneer je bv. een volledige historiek hebt geïntegreerd in een nieuw boekhoudpakket kan je hier gebruik van maken.

BV. Je hebt een anderstalig (NL/FR/ENG/DUI) dossier en je wenst ook het grootboek, indien beschikbaar in het boekhoudpakket, op die manier in te laden. Door de taal te wijzigen en het dossier te updaten krijg je de data correct te zien.

In alle bovenstaande scenario's gaan de details niet verloren, het werkdossier blijft dus intact. Daarnaast is het steeds opletten met het verwijderen van manuele data. Als je data verwijdert, worden ook de details verwijderd.

Let op! Als er bij de omschakeling ook een nieuw/ander rekeningstelsel gebruikt zal worden, dan raden wij u aan om EERST de mapping uit te voeren en dan pas de synchronisatie om te schakelen. Meer uitleg over mapping vindt u hier. 

Still need help? Contact Us Contact Us