Rapporten indelen in categorieën

Een key user kan rapporten indelen in duidelijke categorieën. Op die manier wordt het weergave-scherm van de rapporten in een specifiek dossier overzichtelijker:

Hoe stelt u dit in? 

  1. Ga naar "Sjablonen" op kantoorniveau 
  2. Wanneer u een nieuw rapport samenstelt of een bestaand rapport bewerkt (door het potloodpictogram te selecteren), is er de mogelijkheid om een categorie voor dat rapportsjabloon toe te voegen.
  3. U kan elke gewenste categorie instellen in het vak "Categorie". Als u wenst dat bepaalde rapporten onder dezelfde categorie vallen, dan moet u exact dezelfde naam invullen bij "Categorie". 
    Let op! Dit is hoofdletter en spatie-gevoelig.

Wanneer u teruggaat naar de lijst van rapporten in de weergave bij 'Sjablonen', kunt u in een lichtgrijs lettertype zien aan welke categorie elk rapport is toegewezen.

Still need help? Contact Us Contact Us