Venn B - Wat moet je doen indien je een custom workflow hebt?

Wanneer uw Workflow en Werkscherm niet zijn gekoppeld aan de marketplace package Corporate tax dient u de nieuwe templates zelf manueel toe te voegen. Dit doet u door in uw sjablooncollectie in het Werkscherm dat bij uw Workflow hoort volgende templates toe te voegen (via de drag and drop functionaliteit):

  • Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
  • Groepsbijdrage-overeenkomsten
  • 275 SE - Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus
  • 275 COV - Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
  • 274 - APT 9
  • Conventions - In voorkomend geval bij de aangifte te voegen overeenkomsten

Vervolgens dient u in uw custom Workflow de auto-add checkbox aan te vinken.

De nieuwe templates worden dan automatisch toegevoegd in alle companies.

Let op! deze stappen zijn enkel van toepassing wanneer u gebruik maakt van de Corporate tax full version. 

Let op 2! Het is heel belangrijk dat de uiteindelijke volgorde van het werkscherm er als volgt uitziet:

Still need help? Contact Us Contact Us