Kan ik een dossier verwijderen?

We hebben allemaal dat nagelbijtende moment gehad wanneer je ZO hard hebt gewerkt aan een presentatie, Word-document, Excel-rapport en dan, in een oogwenk, slaag je erin om het op de een of andere manier te verwijderen.

Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om bestanden uit Silverfin te verwijderen.
Als je een dossier niet langer nodig hebt, kan je het archiveren. In principe zie je het bestand niet meer (dus je denkt misschien dat het is verwijderd), maar we kunnen het indien nodig voor jou ophalen.

1. Ga naar het betreffende dossier en klik op ' Dossier bewerken'. 

2. Op de volgende pagina zal je de knop ' Archiveer' zien staan:

3. Je wordt gevraagd om je keuze te bevestigen:


Wil je je dossier terug?
Contacteer support en laat ons weten wat de naam is van het dossier dat je terug wil activeren.

Alle gearchiveerde dossiers die niet binnen drie jaar opnieuw worden geactiveerd, worden automatisch door Silverfin verwijderd. Een gearchiveerd dossier kan ook eerder door ons ondersteuningsteam worden verwijderd als daar expliciet om wordt gevraagd. Als je dit wilt doen, kan je hiervoor ook contact met ons opnemen.
Indien je wilt voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot bewaartermijnen (vaak vastgesteld op 7 jaar) en dus langer toegang moet hebben tot deze dossiers dan de hierboven genoemde 3 jaar, hebt je altijd de mogelijkheid om de betreffende dossiers te exporteren/downloaden.
Houd er rekening mee dat we in de toekomst een daadwerkelijke - betaalbare - archieffunctionaliteit binnen Silverfin Platform zullen voorzien. Meer communicatie hierover volgt.
Alle dossiers worden binnen zes maanden na beĆ«indiging van uw contract met Silverfin verwijderd.

Still need help? Contact Us Contact Us