VeroCount: dubbele openingsbalans

Zolang een boekjaar niet is afgesloten in Verocount krijgt Silverfin geen openingsbalans door voor het volgende jaar. Pas nadat een boekjaar is afgesloten komt dit door.

Om toch al correct te kunnen werken, forceert Silverfin een openingsbalans. Bij de dossiergegevens in Silverfin staat er dan een pijltje achter het boekjaar. 

Zodra je het vorige boekjaar in VeroCount afsluit is het nodig dat Silverfin die geforceerde opening niet langer doet. Dit kan door in de dossierfiche in Verocount het boekjaar aan te passen naar het huidige jaar.

Daarna klik je op synchroniseren in Silverfin en het pijltje achter de boekjaren en de dubbele opening is verdwenen.

Still need help? Contact Us Contact Us