Basis - Masterclass: Manueel opladen

Binnen Silverfin kan je op eender welk moment manueel data toevoegen in een manueel dossier. Hoe je dit doet leggen we graag uit in deze Masterclass. (Je mag dan nog één keer met Excel werken ;)). 

Still need help? Contact Us Contact Us