Voordeel alle aard wagens aftrekken van verworpen uitgaven autokosten

Hoe gaan we het VAA van wagens in mindering gaan brengen van de verworpen uitgaven?

Het is belangrijk om te weten dat de gegevens die in de template "wagenpark" worden ingevuld zullen doorstromen naar de template "autokosten (verworpen uitgaven)". Om het voordeel alle aard van de wagen te gaan aftrekken van de verworpen uitgaven zal dit voordeel alle aard in min opgenomen moeten worden in de template "wagenpark". Dit kan je doen door een extra kolom te maken in de template "wagenpark" en hieraan de corresponderende 74 rekening te koppelen waarop het voordeel alle aard van de wagen geboekt werd. 

Bijvoorbeeld:

Still need help? Contact Us Contact Us