Update Jaarrekening 2021

Vanaf begin 2021 plannen wij een grote update door te voeren in onze module van de Jaarrekening. 

We hebben het nieuws gekregen dat de Nationale Bank van België hun taxonomie-update uitgesteld heeft van 06/01/2021 naar 03/02/2021. 

Voor de WVV modellen van de jaarrekening (nieuwe vennootschapswetgeving), resulteert dit in het volgende:

 • XBRL-indiening is mogelijk vanaf 03/02/2021;
 • 2019bis model zal niet langer beschikbaar zijn (dit model wordt niet langer geaccepteerd door de NBB)
 • onze teken-/wettelijke en bijkomende controles zoals aangeleverd door de NBB zullen up-to-date zijn. 

Ons tweede belangrijk deel van de update, en mogelijks het meest belangrijke, zijn de feature requests die we hebben geïmplementeerd hieronder volgt een overzicht : 

 • De controles in onze module hebben diverse verbeteringen ondergaan:
  • Tekencontroles zijn beschikbaar in de controles-template (en bijgevolg niet enkel meer via rode driehoeken in de onderdelen van de jaarrekening zelf).
  • We hebben de layout en de tooltips sterk verbeterd.
  • Nieuwe controles op basis van taxonomie 2021 zijn nu inbegrepen. 
 • XBRL foutmeldingen:
  • Je zal gemerkt hebben dat ‘dubbele blanco lijnen’ soms tot XBRL foutmeldingen leiden. Deze waren niet zichtbaar in Silverfin en kwamen pas boven bij de effectieve indiening. Dit hebben wij opgelost en zullen dan ook niet meer de indiening blokkeren. 
  • In onze diverse jaarrekening-templates werden ‘mandatory fields’ (verplichte velden) toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat ontbrekende tekst of waardes nu beter zichtbaar zijn en de template zal geen groene bol krijgen zolang deze niet ingevuld of opgelost zijn.
  • Postcodes zullen blanco gelaten mogen worden (dit is niet verplicht door de NBB).
 • UX ( user experience) wordt sterk verbeterd:
  • Doorheen de diverse templates werden - waar mogelijk- extra # toegevoegd om toelichtingen eenvoudiger te maken (vb. VOL 6.9 ; VOL 6.13,...).
  • De template waarderingsregels heeft een grote update ondergaan. Extra waarderingsmethoden zijn toegevoegd, lege tekstvelden teneinde vrije tekst bij de diverse categorieën toe te voegen zijn voorzien.
  • De template omtrent consolidatie werd gebruiksvriendelijker gemaakt (VOL 6.18.1).
  • De alfabetische volgorde in de diverse keuzelijsten werd toegevoegd (vb. vennootschapsvormen, RPR, landen,...).
  • De XBRL kan nu gedownload worden vanuit de workflow zelf (bij acties in het werkscherm van de jaarrekening).
 • Overige:
  • Meerdere vertegenwoordigers kunnen vanaf nu geselecteerd worden bij een bestuurder- rechtspersoon of bij revisoren.
  • Diverse nieuwe functies werden toegevoegd zoals '“Statutaire Bestuurder, Persoon belast met dagelijks bestuur, wettelijk vertegenwoordiger, Bewindvoerder....”.
  • Op pagina 2.1/2.2 werden volgende functionaliteiten toegevoegd:
  • Beroep (functie) van een revisor of wettelijk vertegenwoordiger kan aangevuld worden.
  • Er zal vanaf nu een PDF-optie zijn om een aandeelhoudersstructuur toe te voegen (en dus niet enkel vrije tekst);
  • Optie om vrije tekst in te geven bij het jaarverslag (en niet enkel PDF).
  • Verbeterde neerlegging van de jaarrekening was reeds beschikbaar (XBRL). Vanaf de update zal dit ook zichtbaar zij op de PDF-versie van de jaarrekening.
 • Wat staat er nog meer op onze planning? 
  • We zullen verder werken aan de verbeteringen van tekstuele toelichting bij de controles. Dit zal ervoor zorgen dat de checks veel duidelijker worden. 
  • Het optioneel maken van de mandaten-data van bestuurder/ vertegenwoordigers.
  • En we gaan werken aan een verbeterde link tussen de vennootschapsgrootte en het model van de jaarrekening.

Still need help? Contact Us Contact Us