Huur

Het nieuwe rekeningsjabloon Huur gebouwen laat toe om de detaillering met betrekking tot de verhuurder, herkwalificatie, BeroepsKI en grens berekening huurkwalificatie alsook de opsplitsing gebouw en meubilair uit te leggen en te berekenen.


Dit is een volledig nieuw sjabloon die je kan activeren via het pakket BE-working papers op kantoorniveau. Van zodra deze geactiveerd is kan dit manueel toegevoegd worden in een dossier en gekoppeld worden aan de 61 rekeningen. 

Bovenaan is het overzicht van de berekening te zien die in het sjabloon kan gedaan worden.  Het is nu ook mogelijk om de huurkwalificatie rekening te koppelen via de # zodat dit afgestemd kan worden. 

Voor de berekening kan je het onroerend goed ingeven waarbij je het niet geïndexeerd KI en periode kan invullen en toevoegen. Het laat ook toe om via de paperclip het contract toe te voegen. 

Een grote aanpassing in dit sjabloon is de opsplitsing van de percentage voor het deel  "huur onroerend" en "huur roerend". Deze velden laten toe om beide percentages manueel aan te vullen/aan te passen in het sjabloon. Zo kan je deze kosten opsplitsen zodat duidelijk wordt welk deel onder "huur gebouw" of "huur meubilair" valt. 

Een volgende grote aanpassing is de mogelijkheid om per onroerend goed de verschillende eigenaars toe te voegen en aan te duiden welk percentage elke eigenaar heeft en hoeveel % daarvan professioneel gebruik is bij herkwalificatie. 

Let wel: Het is niet mogelijk om met dit sjabloon de gegevens van vorig boekjaar uit het oude sjabloon te kopiëren via de copy data actie. Onderaan staat de vergelijkende toelichting met alle ingevulde gegevens van het voorgaand boekjaar die gebruikt kan worden om de gegevens manueel in te vullen in dit nieuwe sjabloon. 

Still need help? Contact Us Contact Us