Dubieuze debiteuren

Het rekeningsjabloon dubieuze debiteuren (gekoppeld aan de 407 rekeningen) laat u toe de historiek van de dubieuze klanten te gaan opbouwen.

Het rekeningsjabloon dient als volgt ingevuld te worden om de groene bol te verkrijgen:

Dubieuze debiteuren (407 rekening): het begin-en eindsaldo dient overeen te komen met de cijfers opgenomen op rekening 407. Het verschil tussen het begin-en eindsaldo zijn de bewegingen die plaatsgevonden hebben tijdens het boekjaar (positief en negatief). Ook de waardeverminderingen kunnen gematcht worden met het begin- en eindsaldo op de 409 rekening. 

Btw-recuperatie kan ook aangevinkt worden en het btw-saldo kan worden ingevuld. Optioneel kan gekozen worden om de “terug te vorderen btw”-rekening (411-rekening) toe te voegen met de #.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de opgelijste bedragen gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekeningen 407 en 409. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Still need help? Contact Us Contact Us