Huurinkomsten (vereenvoudigd)

In het rekeningsjabloon Huurinkomsten bouwen we de detaillering op met betrekking tot de huurder, ligging en ontvangen huur. 

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de (som van de) ontvangen huur, rekening houdend met het eigendomspercentage, gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Still need help? Contact Us Contact Us