Overlopende rekeningen

Het rekeningsjabloon Overlopende rekeningen kan toegewezen worden aan overlopende rekeningen (actief of passief). In dit detail geef je de tegenrekening op van de resultatenrekening, de omschrijving en bijhorende bedragen.

Het totaalbedrag van de over te dragen kosten/opbrengsten kan geprorateerd worden. In ons voorbeeld wordt de kost van de onroerende voorheffing voor 4 maanden overgedragen.  

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Still need help? Contact Us Contact Us