Rekening/Courant

Met het rekeningsjabloon Rekening/Courant kan je de bewegingen op een rekening courant toelichten en automatisch een bepaald interestpercentage berekenen. Het is belangrijk dat alle boekingen een datum hebben (ook de boeking van eventuele intrest), anders kan de hieraan gekoppelde toelichting intrestberekening geen juiste berekening maken.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Daarnaast is er een tekstvak voorzien en kan er een document worden toegevoegd om extra toelichtingen op te nemen. 

Door de grootboekrekeningen te verklaren met het rekeningsjabloon R/C kan de toelichting Intrestberekening automatisch worden ingevuld. 

Still need help? Contact Us Contact Us