Voorzieningen

Het rekeningsjabloon Voorzieningen gekoppeld aan 16-rekeningen laat je toe de historiek van de voorzieningen te gaan opbouwen met bijhorende waardeverminderingen, toe- en afnames.

De historiek kan via een automatische toelichting opgehaald worden uit het grootboek van de opgeladen boekhoudkundige data (realtime of manueel).

Via het paperclip icoontje voeg je het bijhorende document toe aan het digitaal werkdossier.

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Still need help? Contact Us Contact Us