Waarborgen en leningen

Het rekeningsjabloon Waarborgen en leningen laat toe om gedetailleerde informatie op te nemen over waarborgen of borgtochten. De toelichting wordt automatisch gekoppeld aan de rekeningen 288.

Om gebruik te maken van de toelichting Vaste Activa dienen we eerst de waarborgleningen hier te gaan detailleren aan de hand van het rekeningsjabloon 'Waarborgen en leningen'.

Via de paperclip kan u ook digitaal documenten koppelen aan het werkdossier. 

Een groene bol wordt verkregen in Silverfin wanneer de som van de transacties gelijk is aan het bedrag geboekt op de grootboekrekening. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Still need help? Contact Us Contact Us