Vennootschapsbelasting en Fiches 50: opladen in bulk

Bekijk deze video om te weten te komen hoe je zowel Fiches50 als Vennootschapsbelasting in bulk kan opladen om vervolgens samen in te dienen bij de bevoegde instanties.

Vermelde link: https://integrations.getsilverfin.com

Belangrijk is ook om de volgende code in de configuratiebox in de belcotax toelichting te plaatsen

{% assign fiche50_integration = true %}

Still need help? Contact Us Contact Us