Insights: zoekopdrachten vennootschapsbelasting

Silverfin stelt een aantal zoekopdrachten voor ter inspiratie. 

Je kunt ook heel wat zoekopdrachten (segmenten) activeren vie de pakketten in de marketplace. Ga daarvoor naar Sjablonen > Marketplace. 

We maken in de zoekopdrachten vaak gebruik van formules. Nog niet vertrouwd met formules? Bekijk volgend artikel over formules in rapporten. Hetzelfde principe wordt gehanteerd. 

Vennootschapsbelasting

1. Ondernemingen met te betalen belastingen, maar te weinig voorafbetalingen

Deze zoekopdracht zoekt enerzijds naar de ondernemingen met te betalen belastingen op het einde van het voorgaande jaar en anderzijds toont het enkel deze ondernemingen die toen ook een verhoging moesten betalen.

2. Overzicht van de dossiers waarbij er geen voorafbetaling gebeurd zijn

De zoekopdracht geeft een overzicht van alle dossiers waarvoor nog geen voorafbetaling gebeurd is.

3. Overzicht van de dossiers die terug een terug te vorderen saldo aan belastingen hebben

Deze zoekopdracht geeft een overzicht van de dossiers die een terug te vorderen saldo aan vennootschapsbelasting hebben.

4.  Overzicht van de dossiers die een te betalen saldo aan belastingen hebben

Deze zoekopdracht geeft een overzicht van de dossiers die een te betalen saldo aan vennootschapsbelasting hebben.

Still need help? Contact Us Contact Us