Eigen vermogen

In deze toelichting gaan we de historiek van het eigen vermogen gaan detailleren. Automatisch worden door Silverfin de rekeningen 10 t.e.m. 15 opgenomen. Wenst u rekeningen te verwijderen of toe te voegen voor een bepaald dossier: via de # kan u deze wijzigen.

Doelstelling: de historiek van het eigen vermogen detailleren en een aansluiting maken met de boekhoudkundige waarden op het klantendossier. Belangrijke info: omschrijving en datum.

Om een groene bol te verkrijgen, dien je elke gelinkte grootboekrekening te verklaren. Wanneer alle ingevulde bedragen overeenstemmen met de grootboekrekeningen, verkrijg je een groene bol. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Zo kan je deze toelichting dus ook gebruiken om de liquidatiereserve te verklaren. Dit doe je door de betreffende 13 rekening te koppelen via de # aan de rechterkant van de toelichting. Merk op dat je de 13 rekening maar 1 keer dient te koppelen in deze template en dus niet aan beide #’s. Let op! Deze toelichting is niet gekoppeld aan de belastingberekening. Hiervoor moet u de template liquidatatiereserve gebruiken.

Via het paperclip icoontje kan u de nodige documentering koppelen.

Still need help? Contact Us Contact Us