275U - Investeringsaftrek

De gewone en verhoogde éénmalige investeringsaftrek alsook de gespreide investeringsaftrek kunnen op twee manieren ingevuld worden.

1° Rechtstreeks in de template "275 U - Investeringsaftrek" (onderdeel van de workflow "vennootschapsbelasting")

Zowel de éénmalige als gespreide investeringsaftrek kunnen ingevuld worden in de template:

Door het formulier correct in te vullen, zullen de bedragen automatisch doorstromen naar de belastingberekening. 

Indien u de template informatief invult, maar niet wenst op te nemen in de xbrl, moet u het vinkje bovenaan aanduiden:

2° Via de rekeningtemplate bij de 2-rekeningen

Als u gebruik maakt van de rekeningtemplate "Investerings- en afschrijvingstabel" in het werkdossier: 

Dan zal u bij de nieuwe investeringen (d.w.z. de investeringen met een datum in het huidige boekjaar) een kolom te zien krijgen "opname in 275U". 
Daar kan u per investering selecteren om het al dan niet op te nemen in de "275 U - Investeringsaftrek".

Als u het vinkje geselecteerd heeft bij een specifieke lijn, zal u onderaan de template "Investerings- en afschrijvingstabel" (per geselecteerde lijn) de volgende dropdowns krijgen: 

Hiermee bepaalt u het type investeringsaftrek. 
Dit zorgt ervoor dat het juiste bedrag AUTOMATISCH overgenomen wordt naar de "275 U - Investeringsaftrek".

LET OP! Eenmaal u bij één van de 2-rekeningen in een specifiek dossier de "opname" heeft aangeduid, zal u NIET meer de template "275 U - Investeringsaftrek" manueel kunnen aanpassen in dat dossier. 
Dit is ingebouwd om te voorkomen dat het werkdossier niet zou overeenstemmen met de aangifte. 
Zolang u de "opname" bij geen enkele 2-rekening heeft aangeduid in het specifieke dossier, zal u wel nog de mogelijkheid hebben de "275 U - Investeringsaftrek" manueel in te vullen in dat dossier. 

LET OP 2! De koppeling vanuit de 2-rekeningen is pas beschikbaar vanaf AJ2020.


Still need help? Contact Us Contact Us