Hybride wagens – voordeel alle aard

In dit artikel beschrijven we hoe je een correcte berekening van het voordeel alle aard van een hybride wagen kan verkrijgen.  Het is belangrijk om te weten dat de gegevens die in de template "wagenpark" worden ingevuld zullen doorstromen naar de template voordelen alle aard.  

Vanaf 01/01/2020 wil de wetgever “fake” hybride wagens fiscaal ontmoedigen.  Het gaat specifiek om plug-in hybrides die zowel zijn uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die herladen wordt door het voertuig aan te sluiten op een externe energiebron. 
De formule om het voordeel alle aard te berekenen is niet veranderd:
VAA = cataloguswaarde × leeftijdsfactor × CO2- percentage × 6/7
Om een correcte berekening van het voordeel alle aard te bekomen bij een hybride wagen uitgerust met zowel een brandstofmotor als met een elektrische batterij met en hybride wagen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018:
Een energiecapaciteit van < 0,5 kWh per 100 kilogram van het gewicht van de wagen
OF
Een uitstoot van > 50 gram CO2 per kilometer
dan moet als CO2 percentage in de formule worden genomen:
A) De CO2 uitstoot van een voertuig dat enkel een brandstofmotor heeft, de niet hybride versie van het voertuig
B)Wanneer er geen uitvoering bestaat met enkel een brandstofmotor wordt de uitstootwaarde met 2,5 vermenigvuldigd
Als de energiecapaciteit => 0,5 kWh per 100 kilogram van het gewicht van de wagen en de CO2  <= 50 gr/km wordt de CO2 uitstoot van de hybride wagen gebruikt voor de berekening.
Daarom is het belangrijk om in de template “wagenpark” de volgende velden in te vullen wanneer er bij type brandstof wordt gekozen voor “hybride diesel” of “hybride benzine”.
  • Wagengewicht in rijklare toestand --> dit is het gewicht dat vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest. 
  • CO2 uitstoot
  • Batterijcapaciteit (KGW) 
  • Datum bestelling 
  • Datum aankoop 
Deze velden moeten niet worden ingevuld bij een echte hybride wagen waar we kiezen voor type “elektrisch” bij brandstof. 

Still need help? Contact Us Contact Us