Overeenstemming loonlasten werknemers

De toelichting laat u toe via de # de bijhorende rekeningen te koppelen. Onder het loonattest verklaart u de bezoldiging van de werknemers. Deze toelichting kan u documenteren via de paperclip.

Hieronder kan je een voorbeeld vinden van de toelichting Overeenstemming loonlasten (werknemers). De overeenstemming kan worden gemaakt aan de hand van een loonfiche of loonattest. De toelichting houdt bovendien rekening met gebroken boekjaren.

Eventuele verschillen worden toegelicht waarna een groene bol wordt verkregen. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.

Tip! U kan bijvoorbeeld per bedrijfsleider een toelichting maken en de titel wijzigen via het potloodje.

Still need help? Contact Us Contact Us