Voordelen Alle Aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider (bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, GSM en Telefoon, Internet & PC…).

Per genieter kunnen in Silverfin de voordelen berekend worden en afgestemd worden met de boekhoudkundige verwerkingen. Dit is van toepassing op volgende standaardberekeningen:

  • Bewoning
  • Verwarming
  • Elektriciteit
  • GSM en Telefoon
  • Internet & PC
  • Sociale bijdragen
  • Voorschotten uit RC
  • Personenwagen

Steeds afstemming met fiche, factuur of RC. Een bepaald voordeel kan verklaard worden door te linken aan meerdere opties: fiche, factuur en/of RC. Via het #-icoontje voegt u de bijhorende boekhoudkundige rekeningen toe. 

Additionele voordelen (specifiek voor een bepaald dossier) kunnen ook onderaan deze template toegevoegd worden.

Bewoning

De formule om het voordeel van bewoning te berekenen houdt rekening of het niet-geïndexeerd KI gelijk/kleiner is dan 745 EUR. Let wel dat enkel het privégedeelte van het niet-geïndexeerd KI in rekening wordt genomen om te bepalen of de formule wordt vermenigvuldigd met 1,25 of 3,8.

Personenwagen

Het voordeel van de personenwagen wordt als volgt berekend:

Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x  CO₂-percentage

Er wordt rekening gehouden indien het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar.Let op dat alle gegevens zijn ingevuld in deze toelichting. Op deze manier kan Silverfin de VAA gaan uitrekenen voor de personenwagen in kwestie:


Uit de drop-down menu dien je de correcte optie te gaan selecteren:

Datum eerste inschrijving

Het ouderdomspercentage wordt bepaald door datum inschrijving. Het ouderdomspercentage is een correctie op de cataloguswaarde. Naarmate de levensduur van het bedrijfsvoertuig toeneemt, zal het belastbaar voordeel verminderen.

Datum ingebruikname

De datum ingebruikname bepaalt vanaf wanneer de personenwagen aan de persoon werd toegekend. Stel: je geeft 20/05/2015 in, dwz: vanaf mei wordt het voordeel toegekend.

Datum buitengebruik

De datum buitengebruik bepaalt vanaf wanneer de personenwagen niet meer wordt toegekend. Stel: je geeft 20/06/2016 in, dwz: vanaf 20/06/16 wordt geen voordeel meer berekend (tot en met 19/06/2016 wordt het voordeel berekend).

Still need help? Contact Us Contact Us