Wat is een toelichting?

Een (groeps)toelichting is een verklaring die gemaakt wordt in het werkdossier met meerdere boekhoudkundige rekeningen.

We kunnen een onderscheid maken tussen 4 soorten toelichtingen, nl. :

1. Groepen rekeningen verklaringen (bezoldiging bedrijfsleiders/loonlasten/BTW Saldo)
2. Specifieke berekeningen (VAA)
3. Toelichtingen gekoppeld aan rekeningsjablonen; dit gaat concreet over de intrestberekening (rekening courant), de vaste activa (investering -en afschrijvingstabel) en leasingen en leningen (leningen).
4. De belastingberekening, de notionele intrestaftrek en de verworpen uitgaven vormen een geheel op zich.

De toelichtingen werken terug met het sterrensysteem. Wanneer u een toelichting een ster geeft, moeten de achterliggende rekeningen worden verklaard.

Om hieraan te beginnen, kan in het werkdossier op een toelichting worden geklikt. U beschikt terug over verschillende opties om de toelichting te maken waaronder de meeste zich bevinden onder "Acties":


1. Wijzig: Klik hier om een nieuwe naam te kiezen voor de toelichting.

2. Kopieer data: De kopieer knop dient om toelichtingen van voorgaande periodes te kopiëren naar deze toelichting. Dit kan handig zijn voor rekeningen waar iedere periode dezelfde toelichtingen moeten worden gemaakt.

3. Verwijder toelichting: Wanneer een bepaalde toelichting niet moet worden gemaakt, kan deze zo verwijderd worden.

4. Selecteer rekeningen: Via de # kunt u de rekeningen selecteren die u in groep wenst toe te lichten. Dit kan eenvoudig door deze te verslepen.

5. Verklaringen: Hier gebeurt de eigenlijke verklaring van de rekeningen. Via het paperclip icoontje kunnen bestanden worden opgeladen.

6. Automatische toelichting: je kan je toelichting ook automatisch invullen dmv een excel of csv-bestand

Still need help? Contact Us Contact Us