Automatische toelichting

Silverfin synchroniseert niet enkel het rekeningnummer, -naam en waarde maar ook alle details op grootboeklijnniveau. Dit laat het toe om een detail eenvoudig en automatisch in te vullen op basis van deze gegevens. Bij het manueel opladen van data kan je deze details ook mee importen zodat een automatische toelichting hier ook mee mogelijk is.

Wanneer deze gegevens voor handen zijn, zal je onder acties een knop 'automatische toelichting' zien staan.

Als je daarop klikt, kan je selecteren welke velden je wenst automatisch toe te lichten in het onderstaand sjabloon. Als je bv. enkel 'Lev' kiest bij een bepaalde rekening (bv. Elektriciteit) zal je een totaal krijgen per leverancier en reduceer je bv. 40 lijnen tot een 4-tal lijnen.

Automatische toelichting dmv excel of csv

Daarnaast is het ook mogelijk om een extern bestand (.xlsx of .csv) toe te voegen om je rekening automatisch toe te lichten (bvb een lijst van aankopen). Het is dus niet nodig om deze lijst helemaal over te typen. De werkwijze is als volgt:

1. Klik op automatische toelichting in je rekening (zie boven)

2. Kies voor upload excel file om een xlsx of csv bestand toe te voegen. De eerste rij moet bestaan uit kolom hoofdingen:

3. Map de velden uit de toelichting met de kolom hoofdingen uit de xlsx of csv en klik op save

Still need help? Contact Us Contact Us