Hoe maak ik een prognose/ budget op?

In Silverfin maakt u eenvoudig een prognose op basis van een bestaande cijfers (=actuals) of door te vertrekken van een ander reeds opgemaakt budget.

Alvorens u een budget kan ingeven, is het belangrijk dat u in het rapport een "budgetkolom" instelt bij de periode-instellingen. Dit is meestal iets dat de key user in orde brengt. Meer informatie over het instellen van periodes vindt u in de online masterclass rond rapporten. 


Hoe kan je budgetten vinden onder rapporten:

Voorheen kon je alleen budgetten toevoegen door de instellingen voor de rapportperiode te wijzigen.
Met deze update is het nu heel eenvoudig om budgetten te vinden door naar de pagina "Rapporten" te gaan. Je ziet een speciaal tabblad "Budgetten" naast "Rapporten", zoals hieronder:

Hoe maak je een nieuw budget:

Eens je op "budgetten" hebt geklikt, kom je op het volgende scherm:

Door op de knop “Nieuw budget toevoegen” te klikken kan je beslissen voor welk rapport je een nieuw budget wilt maken. Selecteer eerst het relevante bronrapport dat je als uitgangspunt wilt gebruiken. Je kan kiezen uit alle rapporten die momenteel actief zijn in de omgeving waartoe ze behoren. Elk budget heeft zijn eigen gepersonaliseerde titel die later van pas komt wanneer je deze toevoegt aan het rapport.

Een nieuw budget maken:

Je klikt op "Nieuw budget toevoegen", kiest een titel en selecteert een bronrapport waarmee je wilt beginnen. Het maken van het budget gebeurt wanneer je op "budget maken" klikt.
Informatie over het budget:

De titel: Als je op "budget 2021" klikt, kan je het budget invoeren.
Bronrapport: door op de titel naast het bronrapport te klikken, wordt je doorgestuurd naar het oorspronkelijke rapport waarop je jouw gegevens heeft gebaseerd.
Budgetperiode: de eerste datum → is de eerste datum waarvoor een budgetgegevens zijn aangemaakt. In dit geval januari 2021 en de laatste datum, de laatste datum waarvoor budgetgegevens zijn aangemaakt. In dit geval december 2021. Als je een begroting hebt gemaakt voor 2015 en één voor 2021, is de eerste datum januari 2015 en de laatste datum december 2021. De datum waarop het is gemaakt en het budget voor het laatst is bewerkt, wordt ook weergegeven.
Instellingen bewerken: Hiermee kan je de titel bewerken of een nieuw bronrapport kiezen waarvoor je een budget wilt maken.


Gegevens toevoegen aan je budget:

Nadat je jouw specifieke rapport hebt gemaakt, kan je beginnen met het maken van je budget. Je kan selecteren uit welke periode de startgegevens komen en voor welke periode je een begroting wilt maken.

Om te beginnen met het aanpassen van je budgetperiode heb je nog steeds dezelfde 2 manieren van werken.


1. De gegevens gelijk spreiden:
Screenshot 2021-08-18 at 14.47.11.png

2. De seizoensgebondenheid volgen en een markering toevoegen:

Screenshot 2021-08-18 at 14.46.25.png

Als je de getallen die je zojuist hebt aangemaakt handmatig wilt aanpassen, kan dat nog steeds door simpelweg op de waarde te klikken en deze aan te passen.

Screenshot 2021-08-18 at 14.50.42.png

Budgetgegevens toevoegen aan je rapport:

Zodra je een begroting hebt gemaakt, wil je deze vergelijken met de werkelijke gegevens van de periode om te zien hoe ver je bent en om de juiste monitoring te doen.
Dit doe je door je rapport te ontgrendelen (kopie maken) en een nieuwe period toe te voegen aan je periodeset.
In deze nieuwe periodeset selecteer je het budget dat je hebt gemaakt en ook de periode die je wilt weergeven.

Zie voorbeeld:

 1. Bij acties heeft u de volgende mogelijkheden:
  1. "Wijzig naam": Als u hierop klikt zal u de naam van het huidige budget kunnen wijzigen.
  2. "Kopieer budget": Hiermee kan u vertrekken vanuit het budget dat wordt weergegeven om een nieuw budget op te maken. Bv. in de situatie best case vs worse case scenario
  3. "Upload budget": Hiermee heeft u in eerste instantie de mogelijkheid om het vaste sjabloon te downloaden naar excel om later een budget in dit formaat op te laden. Eenmaal u dit excel sjabloon heeft ingevuld, kan u via deze knop dit ook opladen. 
  4. "Nieuw budget': Hiermee heeft u de mogelijkheid een volledig nieuw budget te maken, los van het reeds opgemaakte budget. 
  5. "Verwijder budget": Hiermee heeft u mogelijkheid om een gemaakt budget definitief te verwijderen. 
 2. U kan een bestaand budget uit gelijk welk ander rapport gebruiken om het huidige budget op te stellen. Via deze dropdown kan u de verschillende rapporten met een budget selecteren. 
 3. Hier kiest u de periode waarvan u wenst te vertrekken om een budget op te stellen.
 4. U heeft twee mogelijkheden om snel een budget op te maken op basis van bestaande gegevens:
  1. Als u op het dubbel pijltje klikt, dan zal u de cijfers van de geselecteerde periode gelijkmatig plaatsen in de periode waarvoor u een budget aan het opmaken bent.
  2. Als u op de dubbele pagina's klikt, dan zal u de cijfers van het geselecteerde jaar (bij punt 4.) van de individuele periodes overbrengen naar de individuele periodes van het jaar waarvoor u een budget aan het opstellen bent, eventueel vermenigvuldigd met een bepaald percentage. 

Het gebruik van de dubbele pijltjes of pagina's kan op elk groepsniveau of rekeningniveau individueel geselecteerd worden. 

Daarnaast kan u elk veld ook manueel invullen of door middel van een rekenkundige formule bv. als u noteert 5*5 en op enter klikt, zal er 25 in het veld verschijnen. 

Bij de periode-kolommen bovenaan de budgetmodule kan u bepaalde periodes blokkeren. Dit laat u toe om bepaalde invulacties enkel voor de opengestelde periodes door te voeren. Op die manier kan u de verschillende periodes op basis van een andere kopieer-optie invullen.

Wenst u deze uitleg in de praktijk te zien, bekijk dan zeker het onderdeel budget in onze online workshop rapporten.

Still need help? Contact Us Contact Us