Pulse trend: Openstaande klanten en leveranciers

In de Pulse, kan je de openstaande klanten en leveranciers weergeven als een trend (meer informatie over de instellingen vind je hier). Hierbij is het mogelijk dat de klant kan klikken op een openstaand saldo en zo de betreffende verrichtingen ziet.
Indien de bijhorende facturen mee synchroniseren met Silverfin, zijn ook deze zichtbaar.
Belangrijk om op te merken is dat dit  altijd gaat om het saldo van de laatste boekingen uit de boekhouding. Ook bij het wijzigen van de periode in de Pulse, wijzigt dit saldo niet. Historische saldi worden dus niet ondersteund. 

In de Pulse kan de klant dan  op het bedrag doorklikken en zoeken op bedrag of naam klant/leveranciers:

Voorwaarde van correcte doorstroom van de voorgestelde waarden van de openstaande klanten en leveranciers

Om in de pulse te verschijnen checken we drie parameters:
De eerste is of we een factuur kunnen vinden voor die boeking.
De tweede is dat de boeking 'unmatched' is, aldus geen tegenboekingen, aldus openstaand is.
De derde is dat dit moet vallen onder leveranciers of klanten. 

Indien aan één van de drie niet voldaan is zal je ze niet in de pulse zien staan.

Silverfin ondersteunt dus geen afpuntingen uit de boekhouding, maar vergelijkt de saldi uit de boekhouding. Het totale saldo klopt hierdoor altijd, maar dit kan er voor zorgen dat soms verrichtingen zichtbaar zijn die zijn afgepunt.

Ondersteunde pakketten

De volgende pakketten ondersteunen openstaande klanten/leveranciers in de Pulse:

  • ExpertM
  • Winbooks
  • Topaccount
  • SageBob

Update synchronisatie nodig

De openstaande klanten/leveranciers modules werken alleen indien jouw kantoor over de laatste versie van onze synchronisatie beschikt. Indien de blokken leeg blijven, gelieve contact met ons op te nemen via de helpdesk.

Still need help? Contact Us Contact Us