Dossier in het tweede jaar

Enkele tips voor het gebruiken van Silverfin in het tweede jaar:

Werkdossier

Sterren

De sterren die gekoppeld zijn aan rekeningen worden meegenomen naar de volgende periode. Een ster in Silverfin is namelijk periode onafhankelijk en gaat aan of uit voor elke periode. 

Algemene- en rekeningsjablonen 

Een reeds gekozen rekeningsjabloon op een rekening blijft actief op een dossier in een nieuwe periode. Standaard zal een detail leeg getoond worden. 

Ook voor algemene toelichtingen, zal in een nieuwe periode deze leeg zijn. Maar toch actief op het dossier.

Toegewezen rekeningen (#) in een sjabloon moeten niet opnieuw versleept worden in een nieuwe periode.

Details kopiëren

Via de functie "kopieer details" die je vindt onder "Acties" op het startscherm van je dossier, kan je details uit een vorige periode kopiëren. In feite kan je hier niets mis mee doen, je overschrijft de lege details in de nieuwe periode met details uit één van de vorige periodes.

Vb) je wenst Q4/2016 te kopiëren naar Q4/2017 op die manier neem je de details van 2016 over en kopieer je deze naar 2017. In 2017 kijk je deze oude details na en wijzig je die waar nodig.

Verslagen

Exports die vorig jaar zijn opgemaakt in het dossier (exporthistoriek) zet je best in een nieuwe map bijvoorbeeld 2016. Op die manier behoud je in Silverfin een overzicht per jaar.

Voor zover de werkdocumenten (bedrijfsparameters, jaarverslag, ...) van de verslaggeving zich nog niet in een map bevinden, zet je deze ook best in een nieuwe map onder de naam Verslaggeving bv

Deze werkverslagen (bedrijfsparameters, jaarverslag, ...) kan je opnieuw aanvullen voor het nieuwe jaar. In deze werkverslagen vul je dus voor boekjaar 2017 de gegevens opnieuw in en maak je zo de verslagen op voor het nieuwe jaar.  Het is dus niet nodig om elk jaar een nieuw Verslag Algemene Vergadering of Jaarverslag aan te maken

Je hebt je verslag van vorig jaar geëxporteerd en opgeslagen als pdf, dus nu breng je je verslagen gewoon up to date voor het nieuwe jaar.  Je riskeert fouten te krijgen in je dossier als je toch meerdere verslagen toevoegt!

Bekijk ook ons masterclass om dit in de praktijk te zien.

Still need help? Contact Us Contact Us