Mijn csv download wordt fout geopend in Excel

Het gebeurt soms dat je csv-bestanden hebt gedownload uit Silverfin, maar ze zien er niet uit zoals zou moeten wanneer je ze opent in Excel.

Meestal is dit door de standaardinstellingen van Excel zelf waardoor bepaalde tekens niet herkend worden (bvb  € of™).

Om er dan voor te zorgen dat de karakters juist getoond worden, kan je beroep doen op deze gids:

https://www.itg.ias.edu/content/how-import-csv-file-uses-utf-8-character-encoding-0

Still need help? Contact Us Contact Us