Wagenpark

De toelichting Wagenpark biedt zoals je kan verwachten een handig overzicht voor het bijhouden van het wagenpark. Daarnaast is ze ook gekoppeld aan de toelichting Voordelen Alle Aard. Eens het wagenpark volledig is aangevuld, kunnen deze gegevens automatisch overgenomen worden in de VAA. De omgekeerde richting kan niet.

Wanneer je de toelichting opent, krijg je bovenaan een melding te zien over welke velden moeten worden ingevuld om de link met de VAA optimaal te laten verlopen. Behalve die velden manueel in te vullen, kan je er ook voor kiezen om dit door middel van een automatische toelichting via excel te doen. Het is daarbij belangrijk dat je alle kolommen als header ingeeft. Je kan ook rekeningen gaan linken op drie manieren.
Indien je een rekening koppelt aan de kolom "Totaal", zal je vervolgens dit bedrag verder handmatig moeten uitsplitsen. De tweede optie is om aan elke individuele kost een rekening te koppelen. Ten slotte kan je ook in de rij een "Totaal" koppelen voor een specifieke post, waarbij je dan ook opnieuw de cijfers handmatig moet gaan uitsplitsen.
Deze keuze zal per kost-kolom individueel gemaakt kunnen worden. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om bij de onderhoud-kolom voor elke wagen individueel een rekening aan de # te koppelen en voor de afschrijvingskolom aan de totaal # een rekening te koppelen en per wagen manueel de uitsplitsing in te vullen. 

Een derde optie is om de toelichting te laten invullen door je klant door middel van "interact". Je geeft de klant toegang tot de template door hem te vermelden als "@naamvandeklant". Daarop kan hij/zij alle velden invullen en de ingevulde template als voorstel indienen. Jij kan dan kiezen om dit voorstel te aanvaarden en dus definitief te maken of om het te weigeren wanneer je nog fouten ziet. Bij interesse, kan je onze masterclass "communicatie" raadplegen. 

Tot slot zal je ook zien dat je zo veel kolommen/posten kan toevoegen als je zelf wil. Door de laatste kolom een titel naar wens te geven en op "enter" te duwen, zal er automatisch een nieuwe kolom worden aangemaakt. Hierop staat geen beperking.

Still need help? Contact Us Contact Us