Configuratie van de bedrijfsgegevens in de Venn B

Het is mogelijk om het ingegeven van de gegevens van je eigen kantoor te automatiseren dmv configuratie zodat je dit slechts een keer hoeft in te geven en niet in elk dossier apart waarvoor je de Venn B opmaakt. Lees hieronder hoe je te werk gaat.

Inlichtingen omtrent de aangifte

Alles begint bij de toelichting  Inlichtingen omtrent de aangifte.

Op kantoorniveau ziet die er als volgt uit:

Het veld waar we ons op gaan focussen, is het configuratieveld dat je onderaan het screenshot hierboven kan zien. Daarin kan je aan de slag gaan om de gegevens van je eigen kantoor in het template te integreren.

Let op: hier staat reeds de code {% assign live_2019 = true %} Dit mag je niet verwijderen.

Hier zie je een duidelijker voorbeeld van hoe die gegevens kunnen ingevuld worden. Kopieer gerust de code onder de afbeelding als basis om erop verder te werken. Gebruik zeker de juiste aanhalingstekens " ".

{% assign type_contact_conf = "CT" %}

{% assign last_name_conf = "Verbeke" %}
{% assign first_name_conf = "Jonas" %}
{% assign function_contact_conf = "Chief Intelligence Officer" %}
{% assign type_address_conf = "001" %}
{% assign street_conf = "Gaston Crommenlaan" %}
{% assign number_conf = "12" %}
{% assign box_conf = "A" %}
{% assign zipcode_conf = "9000" %}
{% assign city_conf = "Ghent" %}

{% assign country_conf = "BE" %}

{% assign phone_fax_conf = "Phone" %}
{% assign phoneorfax_conf = "+32 5 234 56 67" %}
{% assign email_conf = "jonas.verbeke@verbekeindustries.com" %}

In je dossier zou zo'n instelling er als volgt uitzien:

In eerste instantie negeren we even de "drop down selectievelden" (die velden waar je een cijfertje naast ziet). Die komen hieronder aan bod. Je ziet in de andere velden dat de gegevens letterlijk verschijnen zoals ze werden ingegeven in het configuratieveld en je ziet daarbij welke regel in de code overeenkomt met welke regel in het eindresultaat van de template.

Bvb: {% assign last_name_conf = "Verbeke" %} : dit gaat om de (familie)naam en datgene wat tussen de " " wordt ingevuld (in dit voorbeeld ook nog eens in het vet), zie je als resultaat verschijnen in de template in je dossier. Dit principe kan je doortrekken voor de andere velden.


De drop down selectievelden

4 velden dienen nog op een andere manier ingesteld te worden omdat zij geen open invulvelden zijn, maar adhv een drop down selectie werken. In het screenshot hierboven zie je die velden aangeduid met een cijfertje.

In de code in je configuratiescherm dien je hiervoor dus niet letterlijk de gewenste uitkomst te gaan typen. Je moet in de plaats een code ingeven wat zal resulteren in de gewenste uitkomst in je eindresultaat in het dossier.

Bvb: {% assign type_contact_conf = "CT" %} : in deze regel zie je dat de "CT" resulteert in Gegevens van de aangifte inkomstenbelasting.

Hieronder vind je welke code je moet gebruiken op welke regel om het gewenste resultaat te bekomen:

1/ Hoedanigheid van de contactpersoon:
Code EN NL FR
BS Data from social balance Gegevens van de sociale balans Données du bilan social
CA Data from annual accounts Gegevens van de jaarrekening Données des comptes annuels
CT Data from tax return Gegevens van de aangifte inkomstenbelasting Données de la déclaration à l'impôt sur les revenus
2/ Address type:
Code EN NL FR
001 Address of the head office Adres Maatschappelijke zetel of Domicilie Adresse du siège social ou du Domicile
002 Address of the business unit Adres vestigingseenheid Adresse d'unité d'établissement
003 Branch of a foreign company Bijhuis in België voor buitenlandse onderneming Succursale d'une entreprise étrangère
004 Domicile for tax purposes Fiscale woonplaats Domicile fiscal
005 Postal address Correspondentieadres adresse de correspondance
3/ Land:

Dit is een erg uitgebreide tabel. Daarom verwijzen we naar de aparte landenlijst.

Dit is alvast de code voor België:

Code EN NL FR
BE Belgium België Belgique
4/ Telefoon of Fax:
Code EN NL FR
Phone Phone Telefoon Téléphone
Fax Fax Fax Fax

Still need help? Contact Us Contact Us