Roerende voorheffing

Voor de Roerende Voorheffing bestaan er drie gerelateerde toelichtingen die alledrie zoveel als nodig kunnen worden toegevoegd in een dossier. (Wees duidelijk in de naamgeving indien je meerdere toevoegt in een dossier.)

1. 273 A - dividenden en werknemersparticipatie

Deze template toont dezelfde velden als het op te maken formulier 273 A - dividenden en werknemersparticipatie bij de overheid. 

Het eerste luik met Algemene gegevens wordt automatisch overgenomen uit het Silverfin tekstsjabloon Bedrijfsparameters.

Het formulier volgt de door de overheid bepaalde opmaak/structuur. Zowel voor de berekening van de te betalen voorheffing als voor de berekening van de belasting op de werknemersparticipatie werk je met een combinatie van vrije invulvelden en gebeurt de berekening automatisch obv die ingegeven details.

In de samenvatting sleep je bij de #'s de rekeningen waarop geboekt werd om een match te creëren met de berekende totalen in de toelichting. Op die manier bekom je een groene bol.

De bestuurders of vertegenwoordigers die dit ondertekenen, kunnen gekozen worden in de dropdown. De personen worden gelinkt met de Bedrijfsparameters.

2. 273 - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard

Het formulier 273 is qua opbouw en werking soortgelijk aan het formulier 273 A. De structuur van de overheid wordt opnieuw gevolgd.

Er gebeurt voor de algemene gegevens opnieuw een automatisch invulling dmv de link met de Bedrijfsparameters:

Bij de berekening van de te betalen roerende voorheffing werk je opnieuw met een combinatie van invulvelden die de automatische berekening in gang zetten. Toch kunnen de automatisch ingevulde bedragen nog aangepast worden in het geval van uitzonderingen. Daarom zie je invulvelden ook waar er automatische aanvulling gebeurt.

Belangrijk om weten is wel dat je bij de #'s onder je verrichtingen enkel de rekeningen kan koppelen die gebruikt worden in de toelichting Intrestberekening. Je kan dan weer wel zo veel verrichtingen aanmaken als je zelf wil. Er worden automatisch kolommen bijgemaakt telkens wanneer je er een hebt ingevuld. De lege kolommen komen uiteraard niet mee in je export.

Onder de totalen worden selecteer je bij de #'s de rekening waarop werd geboekt en obv daarvan wordt afgestemd met je berekende details om een groene bol te bekomen.

3. 273(A) - Brief

De brief wordt ten slotte automatisch aangevuld waar mogelijk obv de ingevoerde details. Bij het openen van deze toelichting dien je als eerste actie het correcte formulier te selecteren:

De gegevens van het accountantskantoor die in deze brief vermeld worden kunnen overigens dmv configuratie in het sjabloon op kantoorniveau automatisch ingevuld worden.

De brief kan ook zo veel aangemaakt worden als gewenst om meerdere uitkeringen per jaar mogelijk te maken.

Een upload van xbrl bestaat momenteel nog niet bij de overheid dus bijgevolg dient dit formulier als basis.

Still need help? Contact Us Contact Us