Roerende voorheffing: 273 A - dividenden en werknemersparticipatie

Voor de Roerende Voorheffing bestaan er drie gerelateerde toelichtingen die alledrie zoveel als nodig kunnen worden toegevoegd in een dossier. (Wees duidelijk in de naamgeving indien je meerdere toevoegt in een dossier.)

273 A - dividenden en werknemersparticipatie

Deze template toont dezelfde velden als het op te maken formulier 273 A - dividenden en werknemersparticipatie bij de overheid. 

Het eerste luik met  Algemene gegevens wordt automatisch overgenomen uit het Silverfin tekstsjabloon Bedrijfsparameters.

Het formulier volgt de door de overheid bepaalde opmaak/structuur. Zowel voor de berekening van de te betalen voorheffing als voor de berekening van de belasting op de werknemersparticipatie werk je met een combinatie van vrije invulvelden en gebeurt de berekening automatisch obv die ingegeven details.

In de samenvatting sleep je bij de #'s de rekeningen waarop geboekt werd om een match te creëren met de berekende totalen in de toelichting. Op die manier bekom je een groene bol.

De bestuurders of vertegenwoordigers die dit ondertekenen, kunnen gekozen worden in de dropdown. De personen worden gelinkt met de Bedrijfsparameters.

Still need help? Contact Us Contact Us