Roerende voorheffing: 273 - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard

Voor de Roerende Voorheffing bestaan er  drie gerelateerde toelichtingen die alledrie zoveel als nodig kunnen worden toegevoegd in een dossier. (Wees duidelijk in de naamgeving indien je meerdere toevoegt in een dossier.)

273 - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard

Het formulier 273 is qua opbouw en werking soortgelijk aan het formulier 273 A. De structuur van de overheid wordt opnieuw gevolgd.

Er gebeurt voor de  algemene gegevens een automatisch invulling dmv de link met de Bedrijfsparameters:

Bij de  berekening van de te betalen roerende voorheffing werk je opnieuw met een combinatie van invulvelden die de automatische berekening in gang zetten. Toch kunnen de automatisch ingevulde bedragen nog aangepast worden in het geval van uitzonderingen. Daarom zie je invulvelden ook waar er automatische aanvulling gebeurt.

Belangrijk om weten is wel dat je bij de #'s onder je verrichtingen enkel de rekeningen kan koppelen die gebruikt worden in de toelichting Intrestberekening. Je kan dan weer wel zo veel verrichtingen aanmaken als je zelf wil. Er worden automatisch kolommen bijgemaakt telkens wanneer je er een hebt ingevuld. De lege kolommen komen uiteraard niet mee in je export.

Onder de totalen selecteer je bij de #'s de rekening waarop werd geboekt en obv daarvan wordt afgestemd met je berekende details om een groene bol te bekomen.

Still need help? Contact Us Contact Us