Roerende voorheffing: 273(A) - Brief

Voor de Roerende Voorheffing bestaan er drie gerelateerde toelichtingen die alledrie zoveel als nodig kunnen worden toegevoegd in een dossier. (Wees duidelijk in de naamgeving indien je meerdere toevoegt in een dossier.)

273(A) - Brief

De brief wordt automatisch aangevuld waar mogelijk obv de ingevoerde details in formulier 273 en 273 A. Bij het openen van deze toelichting dien je als eerste actie het correcte formulier te selecteren:

In deze template, bieden we ook de mogelijkheid aan onze gebruikers, om de bedragen als netto- of brutobedragen weer te geven aan de eindklant:


De gegevens van het accountantskantoor die in deze brief vermeld worden kunnen overigens dmv configuratie in het sjabloon op kantoorniveau automatisch ingevuld worden.

De brief kan ook zo veel aangemaakt worden als gewenst om meerdere uitkeringen per jaar mogelijk te maken.

Een upload van xbrl bestaat momenteel nog niet bij de overheid dus bijgevolg dient dit formulier als basis 

Still need help? Contact Us Contact Us