Vennootschapsbelasting (basis) module

De Vennootschapsbelasting (basis) module is standaard voor alle omgevingen beschikbaar.
Dit is zichtbaar in een specifiek dossier via een aparte workflow. Mogelijks moet u dit de eerste keer nog toevoegen via de knop "voeg workflow toe". 

De workflow bestaat uit de volgende toelichtingen:

 • Belastingberekening
 • Bedrijfsparameters
 • Belaste en vrijgestelde reserves
 • Verworpen uitgaven
 • Autokosten (verworpen uitgaven)
 • Definitief belaste inkomsten
 • Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
 • 204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
 • 275 A - Liquidatiereserve
 • 275 C - Notionele interestaftrek
 • 275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
 • 275 P - Octrooi-inkomsten
 • 275 R - Investeringsreserve
 • 275 U - Investeringsaftrek
 • 275 W - Belastingkrediet

Eenmaal de workflow is toegevoegd, kan u aan de slag gaan.  
U klikt door op de workflow en komt in het volgende werkscherm.

Uiteraard zal het niet de bedoeling zijn dat u vanuit dit werkscherm elke template moet aanklikken om individueel in te vullen.  
Voor het efficiënt invullen van de module zal u vertrekken vanuit de template “belastingberekening” en van daaruit de overige templates invullen. 

Om te starten klikt u dus op de template “belastingberekening”. 

De template “belastingberekening” is opgebouwd volgens de chronologische bewerkingen die het resultaat moet ondergaan om tot het te belasten resultaat te komen.  
Om te voorkomen dat het sjabloon belastingberekening te lijvig wordt, zal u vanuit deze template kunnen doorklikken (en terug klikken) om verdere details in te vullen. 
Via alle blauw-gekleurde lijnen zal u kunnen navigeren naar een achterliggende template die een detailberekening van de weergegeven waarde bevat.

De eerste lijn in de belastingberekening is de “algemene bedrijfsparameters”. Via deze blauwe lijn kan u dus doorklikken naar een detail waarin u alle algemene gegevens kan ingeven bijvoorbeeld de grootte van de onderneming alsook de vragen om het tarief te bepalen.

Eenmaal dit detail is ingevuld, kan u onderaan klikken op de blauwe lijn “belastingberekening” om terug te keren en de volgende stap in de aangifte in te vullen. 

Op die manier doorloopt u alle bewerkingen. Bij blauwe lijnen klikt u door om het detail of de verplichte toelichting verder aan te vullen waarna u vervolgens terugkeert naar de belastingberekening.  
Bij het invullen zal u tevens “informatiebalken” tegenkomen.

Lees deze banners zeker aandachtig. Ze helpen u verder het detail correct in te vullen en de berekening juist te laten lopen. 

Eenmaal u het einde van de template belastingberekening bereikt, zijn alle nodige details en bijlagen vervolledigd en bekomt u het geraamde belastingbedrag. 

Still need help? Contact Us Contact Us