Vennootschapsbelasting (volledig) module

Indien u de module voor de eerste keer wenst te gebruiken in een dossier, moet u eerst de workflow “vennootschapsbelasting” toevoegen. 

U doet dit door op de startpagina van uw dossier op “voeg workflow toe” te klikken.

Eenmaal de workflow is toegevoegd, kan u aan de slag gaan. 
U klikt door op de workflow en komt in het volgende werkscherm.

Uiteraard zal het niet de bedoeling zijn dat u vanuit dit werkscherm elke template moet aanklikken om individueel in te vullen. 
Voor het efficiënt invullen van de module zal u vertrekken vanuit de template “belastingberekening” en van daaruit de overige templates invullen. 

Om te starten klikt u dus op de template “belastingberekening”. 

De template “belastingberekening” is opgebouwd volgens de chronologische bewerkingen die het resultaat moet ondergaan om tot het te belasten resultaat te komen. 
Om te voorkomen dat het sjabloon belastingberekening te lijvig wordt, zal u vanuit deze template kunnen doorklikken (en terug klikken) om verdere details in te vullen.
Via elke blauw-gekleurde lijn zal u kunnen navigeren naar een achterliggende template die een detailberekening van de weergegeven waarde bevat.

De eerste lijn in de belastingberekening is de “algemene bedrijfsparameters”. Via deze blauwe lijn kan u dus doorklikken naar een detail waarin u alle algemene gegevens kan ingeven bijvoorbeeld de grootte van de onderneming alsook de vragen om het tarief te bepalen.

Eenmaal dit detail is ingevuld, kan u onderaan klikken op de blauwe lijn “belastingberekening” om terug te keren en de volgende stap in de aangifte in te vullen. 

Op die manier doorloopt u alle bewerkingen. Bij blauwe lijnen klikt u door om het detail of de verplichte toelichting verder aan te vullen waarna u vervolgens terugkeert naar de belastingberekening. 
Bij het invullen zal u tevens “informatiebalken” tegenkomen.

Lees deze banners altijd aandachtig. Ze helpen u verder het detail correct in te vullen en de berekening juist te laten lopen. 

Eenmaal u het einde van de template belastingberekening bereikt, zijn alle nodige details en bijlagen vervolledigd en bekomt u het geraamde belastingbedrag. 

De volgende stap is het genereren van de xbrl.
Dit doet u door op de startpagina van het dossier op “acties” en vervolgens op “download data” te klikken.

Daar selecteert u dan:

De admins van jullie kantoor kunnen ook instellen om de xbrl te downloaden in de workflow zelf.

Als u dit op die manier instelt, dan gaat u in de workflow naar acties en daar ziet u de xbrl staan. U hoeft dan niet terug te navigeren naar de startpagina van het dossier om daar op "acties" te klikken. 

Het instellen voor de admins gaat als volgt:
U gaat naar de workflow op kantoorniveau en klikt hierop. U scrollt naar onder en daar kan u de xbrl toevoegen:

LET OP! Belangrijk om te weten is dat Silverfin automatisch de toelichtingen die een waarde bevatten toevoegt in de xbrl. Het ontsterren in het deel "vennootschapsbelasting" werkt dus niet zoals u gewoon bent in de andere delen van Silverfin. Het is niet omdat een template geen ster heeft dat deze template niet opgenomen zal worden in de xbrl. Dit komt omdat alle templates van de vennootschapsbelasting onderling verbonden zijn met elkaar. 

Als u zowel de liquidatiereserve als de investeringsaftrek invult en vervolgens een keuze maakt tussen beide aftrekken, kan dit dus voor problemen zorgen doordat beide toelichtingen waarden bevatten. Als oplossing is er een checkbox voorzien in de template 275.C en 275.U waarin u kan aanduiden welke van de twee u wenst te gebruiken en dus mee te nemen in de xbrl.

Wanneer u de "download data" genereert, zal Silverfin alle controles laten lopen. Indien er een onderdeel niet in orde is, zal u op dat ogenblik de foutmelding weergegeven krijgen:

Uiteraard worden er ook controles uitgevoerd tijdens het invullen van de templates. Foutmeldingen worden o.a. als volgt weergegeven:

In bulk indienen is ook mogelijk. Daarvoor moet er op kantoorniveau een integratie geactiveerd worden. De key user van jullie kantoor kan hiervoor met support@silverfin.com contact opnemen. 
Eenmaal dit geactiveerd is, zal er een extra knop beschikbaar zijn bij download data.
Er is een maximum van 25 xbrl's per bulk. Eenmaal dit aantal bereikt, zal Silverfin automatisch starten met een tweede bulk. 

Hieronder vindt u nog een overzicht van alle toelichtingen van de volledige module vennootschapsbelasting:

 • Inlichtingen omtrent de aangifte*
 • Visualisatie aangifte*
 • Belastingberekening
 • Bedrijfsparameters
 • Belaste en vrijgestelde reserves
 • Verworpen uitgaven
 • Autokosten (verworpen uitgaven)
 • Definitief belaste inkomsten
 • Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
 • 204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
 • 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones *
 • 275 A - Liquidatiereserve
 • 275 B - Meerwaarden op zeeschepen *
 • 275 C - Notionele interestaftrek
 • 275 F - Belastingparadijzen *
 • 275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
 • 275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten *
 • 275 LF - Lokaal Dossier *
 • 275 P - Octrooi-inkomsten 
 • 275 R - Investeringsreserve
 • 275 U - Investeringsaftrek
 • 275 W - Belastingkrediet
 • 276 K - Gespreid te belasten meerwaarden *
 • 276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen *
 • 276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart *
 • 276 T - Vrijstelling bijkomend personeel *
 • 276 W - Bijkomend personeel *
 • 328 K - Degressieve afschrijvingen *
 • 328 L - Vaste activa waarvoor wordt afgezien van degressieve afschrijving *
 • Tonnage belastbare basis *

Naast de volledige set van toelichtingen is er ook de visualisatie van de aangifte en de xbrl als extra features in deze betalende module.
De Visualisatie is een soort afdrukvoorbeeld van de aangifte.

* Deze templates zijn extra in de betalende module 

Still need help? Contact Us Contact Us