Belcotax-on-web (fiche 281.50)

Wat houdt de module in? 

De Belcotax - on - web is de overkoepelende toelichting voor alle fiches 281.50. De toelichting is enkel beschikbaar voor de omgevingen die de volledige tax module heeft aangeschaft.
Basis gebruikers zullen de workflow dus niet terugvinden in hun omgeving. De module is dus één pakket met de volledige vennootschapbelasting-module. 
Wij zullen ervoor zorgen dat dit samen geactiveerd wordt. 

Eenmaal de module/workflow geactiveerd is op kantoorniveau kan u dit onbeperkt en gratis toevoegen in gelijk welk dossier uit uw omgeving door op "voeg workflow toe" te klikken:

Hoe werkt de module? 

De module bestaat uit een aparte workflow met daarin de overkoepelde toelichting. Deze toelichting is gekoppeld met het nieuwe rekeningsjabloon "erelonen" uit het werkdossier.  

Migratie bestaande dossiers

Voor de bestaande dossiers hebben wij een automatische migratie doorgevoerd naar dit nieuw rekeningsjabloon "erelonen". Dat wil zeggen overal waar het oude rekeningsjabloon "erelonen" in gebruik was, staat nu automatisch het nieuwe rekeningsjabloon.
Geen paniek, er zijn daarbij geen gegevens verloren gegaan. Alle data werd automatisch overgezet. Uiteraard zijn de nieuwe velden, die nog niet bestonden in de oude template, leeg.  

De enige uitzondering op het migreren van gegevens is het veld "Land". Daarbij konden enkel de meest voorkomende landen automatisch overgenomen worden, namelijk:

"BE"België"Belgie"BELGIE"Be"be"Belgique"Belgium"France"Frankrijk"Fr"
"Duitsland"Germany"Allemagne""Deutschland"Nederland"The Netherlands"NL"Les Pays-Bas"
"Verenigd Koninkrijk"United Kingdom"UK""Les états-units" 
De reden hiervoor wordt ook al duidelijk geschetst met de lijst hierboven. In de oude template kon u de landen in verschillende schrijfvormen vermelden. Dit migreren naar een vaste dropdown is geen evidentie. 
Let wel op, in de vergrendelde periodes is deze automatische omschakeling niet gebeurd, want het grote nut van het vergrendelen van een periode is net dat de updates niet meer doorstromen naar deze periode. 

Hoe start u met het invullen van de module?  

U begint steeds met het verklaren van de individuele rekeningen in het werkdossier.
Let op! Daarbij is het heel belangrijk om het juiste rekeningsjabloon te koppelen aan de betreffende ereloon-rekening.
Met de instellingen op kantoorniveau zou dit normaal automatisch in orde moeten zijn, maar toch een belangrijk aandachtspunt.

Als dit voor jullie omgeving nog niet goed ingesteld was, dan moet u op kantoorniveau de default range aanpassen bij deze rekeningtemplate zodat er voor de nieuwe periodes en nieuwe dossiers wel automatisch de juiste template bij de ereloonrekeningen weergegeven wordt. 

Hoe ziet de rekening template eruit? 

Bij een individuele rekening krijgt u het volgende te zien:

Zodra u bij "fiche aanmaken" op "ja" klikt zullen er bijkomende velden verschijnen. 

Als de waarden van de verschillenden categorieën (eventueel van de verschillende begunstigden) gelijk is aan de waarde op de betreffende rekening en de verplichte velden zijn ingevuld, zal u een groene bol verkrijgen. 
Als u nog een rode driehoek heeft op de rekening en deze heeft te maken met een verplicht veld dat nog niet werd ingevuld, dan kan u op deze rode driehoek klikken en dan zal Silverfin automatisch navigeren naar het eerste verplichte veld dat nog niet correct is ingevuld. 

Verplicht in te vullen velden worden met een rode omlijning aangeduid:

Hoe ziet de toelichting template eruit?

Het eerste blok met invulvelden dient voor de gegevens van het accountantskantoor. 

Aangezien in het meerendeel van de gevallen altijd dezelfde gegevens moeten ingegeven worden, kan je die velden ook automatisch laten invullen d.m.v. configuratie. Meer informatie over hoe je dit kan instellen op kantoorniveau vind je terug in het volgende help artikel.

De tweede blok zijn de contactgegevens van de schuldenaar. De beschikbare gegevens worden automatisch overgenomen vanuit de dossiergegevens in Silverfin. 
Andere gegevens kunnen hier manueel ingevuld worden zoals de taalcode. 

Als laatste zal u via de # alle rekeningen koppelen die ingevuld werden via het rekeningsjabloon "erelonen". Rekeningen die dit sjabloon niet gebruiken, zal u niet zien verschijnen.
Het koppelen van rekeningen aan de # kan ook op kantoorniveau ingesteld worden. Daarvoor plaatst u volgende code in de configuratiebox op kantoorniveau en stelt u de correcte range tussen de "" in :

{% assign erelonen_default = "6131" %}

Waarom een aparte workflow? 

Aangezien het voltooien en indienen van de fiche 50 meestal niet simultaan gebeurt met de jaarafsluiting, hebben we ervoor gekozen om de overkoepelde toelichting in een aparte workflow te plaatsen.
Op die manier bekomt u een 100% op de fiche 50, los van de voltooing van de jaarafsluiting. 

Hoe verloopt de indiening? 

Uiteraard kan u de  XML downloaden. Dit kan u doen door naar "acties" op kantoorniveau te gaan.

Ofwel via "acties" in de workflow zelf. Dit kan de admin user instellen in de workflow op kantoorniveau.

Daarnaast hebben we ook een optie uitgewerkt om in bulk te kunnen indienen. Dit wordt op kantoorniveau ingesteld. Contacteer hiervoor jullie customer succes manager. 

Eenmaal dit ingesteld is, zal u in de toelichting template de knop "submit" zien staan om het betreffende dossier aan de batch toe te voegen. 

Eenmaal u hierop geklikt hebt, zullen de individuele templates automatisch blokkeren en kan u hier niets meer aan wijzigen. Als dit wel nodig is, zal u op cancel moeten klikken.
De knop submit zal namelijk automatisch naar een knop cancel wijzigen. 

De kantoor-verantwoordelijke kan de bulk xml dan via de integratie pagina genereren en indienen. 
Deze pagina ziet er als volgt uit:

Op bovenstaand voorbeeld is er gekozen om meerdere configuratie's binnen het kantoor in te stellen (bv. meerdere vestigingen). 
Indien jullie dit gebruiken, dan krijgt u een lijst met de klaargezette bestanden per configuratie weergegeven. Het voorbeeld hierboven is Kortijk en Brugge. 
Meer informatie over het instellen van de configuratie vindt u hier terug. 

Als u op de knop "Create combined XML 2019 and flag selected as sent" klikt, dan wordt de xml gegenereerd en wijzigt het scherm als volgt:

De gegenereerde XML komt dan in een aparte "Sent" lijst terecht die steeds te raadplegen is. 

Let op! Om de knop submit in een dossier te krijgen, moet u eerst alle velden correct invullen en groene bollen verkrijgen. 

Voor een visuele uitleg, kan u de volgende masterclass bekijken.

Still need help? Contact Us Contact Us